Čtení pro moudré občany České republiky.

Milevský dôkaz o nematematickosti čísla nula.

neděle 6. duben 2008 11:04

Pobývajúc v Milevsku, v mestečku s desaťtisíc obyvateľmi na juhu Čiech, položil som viacerým jej obyvateľom otázku: V ktorom meste na svete je funkčná synagóga v ktorej sa prevádzajú kresťanské cirkevné  obrady. Na danú otázku buď som dostal odpoveď neviem, alebo odpoveď, v Istanbule, v Jeruzaleme,  Paríži , pričom jediná správna odpoveď má znieť nasledovne: v Milevsku, kde cirkev Československá husitská odkúpila od židovskej cirkvi jej synagógu v ktorej, bez akýchkoľvek zásadných stavebných zásahov vykonáva svoje kresťanské obrady.

  Milevsko je svojráznym mestom, ktoré vzniklo zásahom človeka do prírody a nie prirodzeným vývojom. V Milevsku bola postavená fabrika na výrobu vzduchotechnických zariadení a tým začala sa aj výstavba panelových sídlisk pre zamestnancov podniku.

Súčasne s výstavbou bytov, boli postavené aj kultúrne a športové zariadenia, ktoré sa nachádzajú iba vo väčších mestách, a tak obyvatelia Milevska stali sa nielen kultúrne, ale aj telesne zdatnými občanmi ČR.

V Milevsku žijú vesměs dobří lidé.  A na počesť týchto dobrých ľudí pomenoval som svoj matematický dôkaz ako Milevský dôkaz.

V matematike pre všetky matematické čísla platí nasledovné pravidlo o súčine čísel.Keď  platí že, 3 . 6 = 18  potom  platí, že 18/6 = 3.

Povedané slovami, v matematike ak súčin matematických čísel vydelíme násobencom, dostaneme hodnotu násobiteľa.

To platí pre všetky matematické čísla okrem čísla nula, nakoľko keď súčin matematického čísla nula  3 . 0 = 0; vydelíme násobencom, teda číslom nula dostaneme vždy iba jedinú hodnotu a to hodnotu podielu v tvare 0/0 = 0.

Z danej  hodnoty podielu nikdy nevieme zistiť hodnotu násobiteľa, čo je ale v rozpore zo zákonmi súčinov matematických čísel.

No a to je aj Milevský dôkaz toho, že číslo nula nesplnia podmienky kladené na matematické čísla a preto číslo nula nie je možné považovať za matematické číslo a preto ho nie je dovolené v matematike používať ako každé iné matematické číslo.

Tým pádom, že učitelia matematiky škôl a univerzít ČR používajú číslo nula ako ostatné matematické čísla, podieľajú sa na procese ohlupovania národa Českého.

Tomu treba raz a navždy urobiť koniec.

 (Za podmienky, že si to bude želať vysoko inteligentný a mnou vysoko vážený národ Český.)

 
Alexander Járay

Autor článku.Druhá odpoveď.12:4010.4.2008 12:40:34
V.NovákTo, že nulou se nedá dělit,14:547.4.2008 14:54:30
V.Novák0 / 0 != 010:057.4.2008 10:05:24
jan-matej rakmatematice nerozumim, ale synagogy znam15:086.4.2008 15:08:25
Salomon Nefernula a nula14:226.4.2008 14:22:43
rilizvláštní13:496.4.2008 13:49:42

Počet příspěvků: 8, poslední 10.4.2008 12:40:34 Zobrazuji posledních 8 příspěvků.

Alexander Járay

Alexander Járay

Píšem iba o javoch a zákonitostiach materiálneho sveta, ktorých pravdivosť som si vopred overil pomocou experimentu. Nikdy nehovorím do vetra.

Autor kvantovej matematiky (matematiky zmaterializovaných, celých kvantových čísel) a kauzálnej fyziky absolútneho pohybu hmoty. A práve preto zatiaľ nikým nepochopiteľný jedinec.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik