Den seksuelle lavalder. blev IKKE seksuelt Seksuelle lavalder 2019-12-25

Regeringen opgiver at sænke kriminel lavalder

Den seksuelle lavalder

Begrundelsen for den kriminelle lavalder er typisk børns manglende modenhed og mangel på forståelse for konsekvenserne af deres handlinger eller at ubetinget frihedsberøvende straf kan have skadelige virkninger på et barn. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje. Den kriminelle lavalder er en aldersmæssig grænse for, hvornår man pådrager sig et ansvar. Derfor er maksimumsstraffen for brudd på § 195 høyere, i tillegg til at samleie gir en minimumsstraff på 3 år. Landsforeningen ønskede ligestilling mellem homo- og heteroseksuelle og en generel nedsættelse til 14 år for alle. I stedet skal der sættes ind på at forebygge, at unge kommer ud i kriminalitet og så vidt muligt hindre, at de får en plet på straffeattesten.

Next

Seksuel lavalder

Den seksuelle lavalder

Den kriminelle lavalder betyder, at børn under 15 år ikke kan idømmes for en , uanset hvor grov den måtte være. Men det ville da være bedre med det system, vi foreslår nu. I stedet for at blive dømt for hærværk og få en plet på straffeattesten, er det meget bedre, at man med det samme bliver sat til foreksempel at rydde op efter hærværk. Det er altså ikke helt så simpelt. Umiddelbart har den dog ingen planer om at ændre ved retten til at gifte sig som 14-årig.

Next

Regeringen opgiver at sænke kriminel lavalder

Den seksuelle lavalder

. Mange vil svare 15 år, men er det helt rigtigt? De fattige og socialt udstødte er bare 'collateral damage'. De har blandt andet set på tilbagefald — også kaldet recidiveffekten — hos de 676 unge, som begik en overtrædelse af straffeloven og var 14 år i hele den periode, hvor lavalderen var 14 år. Hvis du har tænkt over det spørgsmål, så kan du få svaret her. Hvis aldersforskellen er stor, kan den person, der er over 15 år, dog godt blive dømt for det alligevel. Det er egentlig din mors eller din fars ansvar at hjælpe dig.

Next

blev IKKE seksuelt Seksuelle lavalder

Den seksuelle lavalder

Nogle af de her sager var altså ikke bare smårapserier, det var jo faktisk rimelig hård kriminalitet,« siger Peter Kofod Poulsen, der også betoner hensynet til retsfølelsen: »Der skal være en form for sanktion, og hensigten er jo også, at der skal være retfærdighed og en form for retsfølelse, der skal tages hånd om. Al kriminalitet skal have konsekvens for den kriminelle, 12-år eller 90-år. Samfundet er nødt til at ofre seriøse ressourcer for at hjælpe og forebygge unges kriminelle adfærd. Den seksuelle lavalder var gældende for , mens var forbudt. I Danmark er det ulovligt at have samleje eller andre former for sex med en person, der er under 15 år. Har du brug for bedre at forstå noget af det, vi skriver, kan du ringe til rådgiverne på Sexlinien. J R, nu er det jo ikke meningen at det skal stå alene.

Next

Den seksuelle lavalder ligestilles

Den seksuelle lavalder

Forslaget får også støtte fra en række førende børne- og ungdomspsykologer. Forskellige syn på straf For bare 150 år siden blev børn straffet næsten lige så hårdt som voksne. I undersøgelsen af lovændringen har forskerne sammenlignet 14-åriges kriminalitet før og efter sænkelsen af den kriminelle lavalder. Når jeg så alligevel kan se en vis idé i at inddrage det juridiske system, så skyldes det at jeg er meget følsom overfor sammenblanding af den udøvende og den dømmende magt. Telefonen og chatten er åben mandag-fredag kl. Det fik ikke de unge til at begå mindre kriminalitet. Det er blandt andet fordi, børn endnu ikke er fuldt udviklede og derfor ikke altid forstår, hvilke konsekvenser det har, hvis de bryder loven.

Next

Sådan lyder loven

Den seksuelle lavalder

Internationalt fastslår artikel 37 i , at anholdelse og fængsling af børn kun må anvendes som sidste mulighed, at det kun må ske i det kortest mulige passende tidsrum og at børn ikke bør afsone blandt voksne kriminelle. I 1930 blev lavalderen fastsat til 15 år for begge køn for almindelig heterosex og 18 år for ældres. I reglen bør man selvfølgelig satse på resocialisering med intensiv pædagogisk påvirkning uden om den sociale arv. På den måde får de mulighed for at skabe et godt liv, når de har afsonet deres straf. Sidste efterår trak statsminister Mariano Rajoy imidlertid sit forslag om at afskaffe fri abort tilbage, og det forsinkede hele lovpakken.

Next

blev IKKE seksuelt Seksuelle lavalder

Den seksuelle lavalder

Ved folktingets åbning tirsdag d. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen. Samfundshjælp og uddannelse kombineret med håndholdt indsats fra myndighedernes side til gerningsmanden og dennes familie skal forebygge fremtidig kriminalitet. De kommer ikke i strafferegisteret som kriminelle og får ikke en plettet straffeattest. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Next

blev IKKE seksuelt Seksuelle lavalder

Den seksuelle lavalder

Den homoseksuelle lavalder blev sat til 18 år og 21 år for forførelse. Hvor meget adskiller den procentsats sig fra de 18-åriges? Derfor er det altså meget vigtigt, at begge parter er enige om, at de har lyst til at have sex med hinanden, inden man gør det. Vel at mærke efter alle indsatser naturligvis havde fejlet. « Peter Kofod Poulsen kan ikke pege på forskning eller andre lande, hvor Dansk Folkeparti kan finde belæg for, at deres forslag vil virke. Derfor: Der ligger tre årsager bag: 1. Man har ønsket at beskytte mere eller mindre seksuelt uerfarne unge mod at blive udnyttet af mere erfarne og modne voksne.

Next