Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf. Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude 2020-01-22

KAKO ZADOBITI PRIJATELJE I UTICATI NA LJUDE

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Naime, mnoge druge mušterije šalju nam robu kasno poslije podne, ,pa dolazi do zastoja. »Dragi moj generale, Ne vjerujem da shvaæate što za nas znaèi Leejev bijeg. Uprava hotela javljala mi je da će najamnina biti povišena za pedeset posto, umjesto za dotadašnjih tristo posto. Malo-pomalo počeo sam uviñati da je mojim polaz- nicima osim vještine govorništva potrebno još nešto, to možda mnogo potrebnije: poduka iz umjetnosti op- 11 hoñenja s ljudima na radnom mjestu i u svakidašnjem životu. Tko ima kontrolu nad osjećajima, razvija privlačnu silu. Nedavna istraivanja pod pokroviteljtsvom fundacije Carnegie otkrila su nam veoma vanu i znaajnu injenicu to su je kasnije potvrdila prouavanja Carnegiejeva instituta za tehnologiju.

Next

Dejl Karnegi

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Zatim su na krovove susjednih kuæa namjestili strojnice, pa su se najljepšom njujorškom stambenom èetvrti puni sat razlijegali zvukovi revolverskih hitaca i štektanja strojnica. Podnaslov »Kako steæi prijatelje i naklonost ljudi« sadrži daljnju informaciju o tome što æe èitatelj koji se s njome sreæe prvi put naæi na njezinim stranicama. Budite iskreno dobro rasploženi u svakoj komunikaciji sa ljudima. Èuvši te rijeèi, Fallova je žena zaplakala od bijesa, te mašuæi stisnutim pesnicama povikala: »Što! Carlyle je jednom rekao: »Velik èovjek pokazuje svoju velièinu naèinom na koji postupa s malim ljudima. Najljepša uspomena moga djetinjstva je psiæ Tippy, umiljato stvorenjæe žute dlake koje me je svako poslijepodne èekalo pred školom. Nakon toga je Walters rastumačio direktoru razlog svoje posjete i počeo ga zapitkivati o mnogim stvarima. Zaèudo, jedan djeèaèiæ osjetio je naklonost i divljenje prema caru, te mu napisao prijateljsko, djetinjski iskreno pismo.

Next

KAKO ZADOBITI PRIJATELJE I UTICATI NA LJUDE U DIGITALNOJ ERI

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Odbor koji je proveo spomenutu anketu odlučio je nakon toga u Meridenu organizirati tečaj po željama ispitanika. Visoka moralna mjerila Što trebaš imati na umu: Ako želiš steći prijatelje pod svaku cijenu, lako bi ti se moglo dogoditi da sniziš svoja mjerila i odabereš pogrešne osobe. Smi- jemo li pomisliti da su vas njegove riječi navele da ga poželite zagrliti i pozvati ga na ručak ili ste mu pože- ljeli u ladicu stola sakriti otvorenu konzervu sardina? Malo-pomalo poeo sam uviati da je mojim polaznicima osim vjetine govornitva potrebno jo neto, to moda mnogo potrebnije: poduka iz umjetnosti ophoenja s ljudima na radnom mjestu i u svakidanjem ivotu. Moj uvod je, poput svih uvoda, suviše dugačak. Knjiga go-vori i o provođenju trajnoga utjecaja koji teži obostra-nomu napretku i probitku. « Jedan od polaznika moga tečaja imao je jednom neprilika s djetetom. Sada će se taj rat otegnuti u beskonačnost.

Next

KAKO ZADOBITI PRIJATELJE I UTICATI NA LJUDE

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Taj je èovjek godinama bez ikakva ustezanja i takta kritizirao i grdio podreñene. Kad se pokušamo poslužiti kritikom da pobijedimo u raspravi, da podupremo svoju tvrdnju ili da potakne- mo promjenu, zapravo napravimo dva koraka unatrag. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. »Dragi moj generale, Ne vjerujem da shvaćate što za nas znači Leejev bijeg. « Nitko zacijelo nikad nije imao toliko prilike za kritiku i osuñivanje koliko Lincoln u grañanskom ratu. Pokušajte se očistiti od tih otrova. Opipljive opreke počinju već samim njihovim izjavama.

Next

Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Želite li imati uspjeha u pisanju, morate pokazivati živo zanimanje za bližnje«, rekao nam je taj iskusni urednik, isprièavajuæi se što nam drži gotovo popovske propovijedi. Ne stižemo na vrijeme istovariti kamione, što ponekad čak uzrokuje znatno zakašnjenje u otpremi robe. Ubrzo sam shvatio da u prošlosti nisam uvijek imao pravo. Sve sam ja to već isprobao, ali ne pali, osobito ne kod pametnih ljudi. Èak i kasnije kad je postao odvjetnikom u državi Illinois, Lincoln je u novinama otvoreno napadao protivnike, sve dok se jednog dana najzad nije opekao. Iako je u Carnegiejevo vrijeme postojao neizravan utjecaj slavnih osoba, ili društvenoga položaja, nije bio trenutačan ni široko rasprostranjen kao danas.

Next

Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude : Dejl Karnegi : 978

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Pitajte se gdje biste i kako mogli primijeniti nauèeno. Daljnjim korištenjem naše web stranice, suglasni ste s korištenjem kolačića. « Što mislite, kako je reagirao Meade kad je proèitao Lincolnovo pismo? Previše bjelančevina i hrane zasićene škrobom zadržavaju otrove u tijelu. Zajedno smo prouili biografije velikana svih vremena. Sjeæam se da smo proèitali više od stotinjak biografija samo Theodorea Roosevelta. Od toga vašeg bahatog razmetanja dobivam samo osjećaj manje vrijednosti. »Koristimo samo mali dio naših tjelesnih i umnih zaliha.

Next

Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude : Dejl Karnegi : 978

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Da sam se tamo zatekao, bio bih ga izbièevao vlastitom rukom. « Imajte na umu ovaj savjet svaki put kad podignete slušalicu. Direktor jedne od najvećih svjetskih izdavačkih kuća nedavno mi je priznao da njegovo poduzeće — i nakon sedamdeset pet godina izdavačkog iskustva — gubi na sedam od osam objavljenih knjiga. Od kakveje koristi ako smo napravili popis svojih postignuća,no ona su prouzročila nazadovanje u našim odnosimas drugima? Odgovori na sljedeća pitanja: Jesam li promijenio način odijevanja, govor i ponašanje kako bih se dopao svojim prijateljima? Punjenje tijela energijom razvija snažnu privlačnu silu. Međutim, savjet je mnogo bolji ako pročitate knjigu od korica do korica, pošto su primjeri koji ilustruju Carnegie-jeve savjete veoma dobri. Zašto mi to nije spomenuo na početku pisma? Kad uđemo u polje njihove privlačne sile, postajemo poput njih. Ako ste odsutni, nemate privlačnu silu.

Next

Kako steæi prijatelje i utjecati na druge ljude?

Kako steći prijatelje i utjecati na ljude pdf

Za nagradu sam dobio jedino prezir i život pun straha od proganjanja. U čemu je, dakle, mudrost toga nauka, što to čovjek sam o sebi ne zna čemu bi ga ova knjiga mogla poučiti? Djevojčica je voljela oponašati majku, pretvarati se da je odrasla osoba. Sekundanti su sreæom u posljednji èas sprijeèili dvoboj. I s kojim pravom on meni nareñuje da mu pišem? Nikada više nije ismijavao i kritizirao bližnje. Nadahnjuje nas kad se s takvom smjernom rječitošćususretnemo u svojoj elektroničkoj pošti, ili u poruci namobitelu, gdje je odgovor na beznačajno pitanje. Najzad ipak jedna riječ kojom je spomenuo moje interese, premda mi nije baš jasno kakvu ću ja korist iz toga izvući. « U te dvije prastare poslovice sadržana je mudrost i trajna aktualnost ove knjige — svakodnevna potreba za naukom: kako sijati da bi bila dobra žetva, kako odabrati pravu riječ, a još više: kako u nervozi i zahuktalosti svako-dnevice izbjeći krivu — pogrešnu.

Next