Sexolog uddannelsen. Sexterapi på Frederiksberg 2019-12-13

Integral

Sexolog uddannelsen

Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. Jeg tilbyder sexologiske og parterapeutiske samtaler i mit lokale i Jægerspris. Forståelse for hinanden I uddannelsen har vi også arbejdet med spændende emner som forvrængninger, generaliseringer og udeladelser. Hun har været på en fysiologisk filosofisk rejse, siden hun lærte om cellen, dens stofskifte og cellemembranen på det fysioterapeutiske studie, hun begyndte på i 2003. På uddannelsens andet år, vil der fortsat være fokus på den studerendes personlige og introspektive proces, så den studerende, i samspil med de øvrige studerende, får indsigt i og accept af egne og andre menneskers måde at organisere, reagere og begå sig i verden på.

Next

Sexologiuddannelse DK

Sexolog uddannelsen

Det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting, samt hvorfor mennesker gør det, de gør. Skal jeg mon tage noget af tøjet af? Ved starten af eksamensmodulet indleder den studerende to terapeutiske forløb med ukendte klienter og på baggrund heraf udarbejdes det skriftlige eksaminationsgrundlag til de afsluttende mundtlige eksaminationer. Konceptet er unikt, fordi uddannelsen har til formål både at uddanne fagligt kompetente 3 4 psykoterapeuter, og sexologer der har dybtgående viden om seksuelle problemstillinger og parforholdet som basis for udvikling, stabilitet og psykisk sundhed. Den fænomenologiske metode tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt. Til dagligt bestyrer Yazmin Fox Sexologiskolen, underviser og modtager klienter individuel og par inden for moderne sexologi såvel som erotisk tantra og helse.

Next

Integral sexologi: Min nye uddannelse

Sexolog uddannelsen

Rigtig spændende emner, som i sexologiens sammenhæng er utroligt interessante. Mange sexologer udbyder deres egne uddannelser og fælles for dem alle er, at der er tale om betalingsuddannelser. Måske har de aldrig før talt med nogen om de problemer, der tynger dem eller måske har de svært ved at tale om sex i det hele taget. Og så er jeg at finde i Event traileren sammen med mine kolleger. . På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvikler til psykologien. Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets.

Next

Sexologiuddannelse DK

Sexolog uddannelsen

Vores inspiration og model er inspireret af dybe meditative systemer. Den terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret og metoden fænomenologisk. Behavior Det næste niveau handler om adfærd. Human Education Group har i de sidste 20 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb. En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1.

Next

Tag din uddannelse på Sexologiskolen

Sexolog uddannelsen

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om. Venskaber og samarbejdsrelationer, som er min evige motivations- og inspirationskilde. Herved bliver Studiegruppen laboratorium for terapeutisk træning, faglig refleksion og sparring. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til mennesker, der allerede arbejder terapeutisk, psykologisk eller er uddannet traditionel sexolog, og som ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor esoterisk og integral sexologi. For eksempel kan jeg godt finde på at opføre mig ret fjollet, når jeg er til fest. I dag udbreder jeg kendskab omkring seksuelle minoriteter på min facebookside.

Next

Sexterapi på Frederiksberg

Sexolog uddannelsen

Vi havde forleden besøg af Sexolog Yazmin Fox, indehaver af Sexologiskolen, på Tårnby bibliotek. Inden du vælger din psykoterapeutiske uddannelse skal du tage stilling til, hvilken terapeutisk referenceramme den skal være baseret på. I løbet af uddannelsen vil den studerende udvikle sine personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive kompetencer udvikle åbenhed, tolerance og solid faglig viden om seksualitet og parforhold integrere en sikkerhed og åbenhed overfor såvel almene som tabu-belagte seksuelle problemstillinger uden absolut at have prøvet alting selv. Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se. Vil du gerne være sexolog? Måske artiklen også har givet dig stof til eftertanke. For mange mennesker er denne dimension deres religiøse liv. Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.

Next

Integral

Sexolog uddannelsen

Hendes mission i forhold til sit fag er, at udbrede kendskabet til, og give oplevelsen af, den visdom og intelligens vores krop, tanker, følelser og bevidsthed rummer. Vil hun bede mig lave øvelser eller rollespil? Parterapien videreføres på uddannelsen til Parterapeut, hvor fokus ligger alene på parterapien og hvor flere teknikker introduceres. Jeg ved, at mange kan være nervøse, når de skal besøge en sexolog for første gang. Hun bestræber sig på at præsentere stoffet, så alle sanser er i spil, og hun skaber gerne debat og lader sin egen entusiasme gennemsyre kommunikationen og rummet. Fagunderviserens primære funktion er at give de studerende viden om og indsigt i emnet. Øvelserne er desuden en forudsætning for færdighedstræning i terapi.

Next

SEXOLOG

Sexolog uddannelsen

Mennesker og deres behov er forskellige, og det er vigtigt at du vælger et teoretisk fundament, der passer til dig. Varighed Sexolog er på 13 moduler á 3 dage fredag-lørdag-søndag og varer ca. Hvad nu hvis jeg begynder at græde eller går i baglås? Alt i alt har uddannelsen været yderst interessant og udfordret den måde, jeg oplever verden på. Det er meget interessant at observere, hvor folk opfatter sig selv som individer, og hvor de taler ud fra. Det vægtes højt, at du efter uddannelsen kan arbejde professionelt og dybdegående med individuel terapi og parterapi.

Next

SEXOLOG

Sexolog uddannelsen

Eksperimenter vokser som metode ud af øjeblikket. Den studerende udvikler en realistisk opfattelse af sig selv i relation til andre og bliver i stand til at forholde sig nuanceret til feed-back tage ind reflektere sortere tage til sig eller lægge fra sig. Hvem er du som seksuelt individ? Desuden er vi meget opmærksomme på, hvor personen taler udfra. Adgangskravene for at læse Specialistuddannelserne er empati, et godt hoved + relevant faglig baggrund. Det er et krav, at alle undervisere tilknyttet Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi efterlever Psykoterapeutforeningens etikregler, uanset om de er medlem eller ej, ligesom det er et krav, at de studerende overholder den tavshedspligt de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. Det er relevante og meget vigtige emner. Mentalisering og psykologisk fleksibilitet Window of Opportunity, jf.

Next